Vol. 9 No. 5 (2022): May 2022

Gender Marking: With Reference to Hindi Noun

Bilkish bano, Dr. Harshalata Petkar Petkar (Author)

6-11

   PDF

Android Application for smart Bus Monitoring and Tracking System

Varalakshmi Ramireddy, Dr.T.Manikumar kumar (Author)

1-5

   PDF